คลังเก็บป้ายกำกับ: Fabric

ผ้าถักเจอร์ซี่

ผ้าถักเจอร์ซี่ หมายถึง ชื่อเรียกทั่วไปของผ้าที่ถักจากเครื่องถักผ้าวงกลมซึ่งประกอบด้วยเข็มถักผ้า 1 ชุด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ผ้าซิงเกิลนิต” ในการถักผ้าหรือผลิตผ้าถัก ถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เรียกว่า “ ผ้าเพลนนิต” ผ้าชนิดนี้มีการยืดหยุ่นได้ดีเนื่องจากประกอบด้วยห่วงถักที่คล้องต่อเนื่องกันทั้ง 2 ด้าน ห่วงถักจะเปลี่ยนรูปเมื่อถูกแรงดึงยืดทุกทิศทาง และเสียรูปจากการถูกดึงยืดมากเกินไปจากการซัก หรืออายุการใช้งาน การคงรูปของห่วงถักสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นให้สูงขึ้น และการตกแต่งสำเร็จ  คุณลักษณะของผ้าถักซิงเกิลนิตอาจเปลี่ยนแปลงตามประโยชน์ของการใช้งาน หรือลวดลายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ผ้าเพลนนิตดัดแปลงโดยใช้ห่วงทัคและห่วงข้ามมาถักร่วมกับห่วงนิตอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง และการใช้เทคนิคการถักต่างๆ ทำให้มีลักษณะแตกต่างออกไปจากโครงสร้างผ้าถักพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างผ้าเพลนนิตเป็นหลัก อย่างเช่น เพลตเตด ผ้าอินเลด ผ้าพีเก ผ้าลาคอสต์ ผ้าดับเบิลลาคอสต์ ผ้าถักขนหนู ผ้าถักขน ผ้าถักขนยาว และผ้าถักเจอร์ซี่แจ็คการ์ด        

ผ้าเพลนนิต (Plain Knit Fabric) ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างและลักษณะผ้าเพลนนิต ถักโดยใช้เข็ม 1 ชุด ด้วยโครงสร้างอย่างเดียวกันทุกคอร์ส หรือแถวที่ถักตลอดทั้งผืน หรือเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วย แถวห่วง 1 คอร์ส ต่อ 1 ลายซ้ำ ลักษณะทั่วไปของผ้าคือ ปรากฏเป็นห่วงด้านหน้าทางด้านหน้าผ้าทั้งหมด และเป็นห่วงด้านหลังทางด้านหลังผ้าทั้งหมด ทำให้หน้าผ้าและหลังผ้าไม่เหมือนกัน การยืดตัวด้านความกว้างมากกว่าด้านความยาว ริมผ้าจะม้วน หรืองอเข้าหากันซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของห่วงถัก และแรงบิดของเส้นด้ายในผ้า มักทำให้เกิดปัญหาในการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อย่างไรก็ตามสามารถแก้ปัญหาริมผ้าม้วนได้ในการฟอกย้อม และตกแต่งสำเร็จที่อุณหภูมิสูง การอบหน้าผ้า หรือรีดด้วยไอน้ำ ผ้าเพลนนิตเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตเสื้อผ้ากีฬา เสื้อลำลอง เสื้อถัก ถุงน่องและถุงเท้า

ภาพที่ 1 โครงสร้างและลักษณะผ้าเพลนนิต ก) โครงสร้างผ้า ข) หน้าผ้า ค) หลังผ้า

 

ผ้าเพลตเตด (Plated Fabric) ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างและลักษณะผ้าเพลตเตดซึ่งเป็นผ้าเพลนนิตที่ถักด้วยเส้นด้าย 2 เส้น โดยการใช้เทคนิคการป้อนเส้นด้ายคู่ในการป้อนเส้นด้ายต่างชนิด หรือต่างสีในจุดป้อนเส้นด้ายเดียวกัน และเส้นด้ายทั้ง 2 เส้นนี้จะปรากฏอยู่กันคนละด้านของผ้าถัก หลักการถักผ้าชนิดนี้จะต้องป้อนเส้นด้ายพื้นให้ไปปรากฏอยู่หลังผ้า และให้อีกเส้นหนึ่งไปปรากฏอยู่ด้านหน้าผ้า การปรับชุดควบคุมการถักเหมือนกับผ้าเพลนนิต

ภาพที่ 2 โครงสร้างและลักษณะผ้าเพลตเตด ก) โครงสร้างผ้า ข) หน้าผ้า ค) หลังผ้า

 

ลักษณะและสมบัติทั่วไปคล้ายผ้าเพลนนิต แต่มีลักษณะพิเศษ คือ ถ้าใช้เส้นด้าย 2 สี ผ้าจะมี 2 สีปรากฏให้เห็นด้านละสี ถ้าใช้เส้นด้ายต่างชนิด ผ้าจะมีผิวสัมผัสต่างกันตามชนิดของเส้นด้าย นิยมใช้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้ากีฬา และชุดวอร์ม เป็นต้น

 

ที่มา : http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2015/08/58-ecofiber-knit-1

ผู้เขียน นายพิชัย พงษ์วิรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ